„Czego Jaś się nie nauczy … „

Szkoły muzyczne pełnią nieocenioną rolę w lokalnych środowiskach. Lista korzyści dla ich uczniów jest długa. Zaznajomieni ze specyfiką edukacji artystycznej wiedzą, że lekcje gry na instrumentach muzycznych, uzupełniane zajęciami zbiorowymi (zespoły kameralne, chóry, orkiestry i przedmioty teoretyczne) to nie tylko codzienny kontakt z wyjątkową sztuką, ale również kształtowanie wśród młodego pokolenia charakterów oraz twórczych osobowości. Zatem nie powinien dziwić fakt, że uczniowie naszej szkoły tak często i tak chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami.

Jedną z wielu okazji są koncerty, które organizowane są w naszej szkole z okazji różnorodnych świąt, rocznic i okazjonalnych wydarzeń. Do wyjątkowych należą również te, które odbywają się w formie audycji edukacyjnych, przeznaczonych dla najmłodszych melomanów. Są nimi wychowankowie jasielskich przedszkoli oraz najmłodszych klas szkół podstawowych. Repertuar, skrojony specjalnie na miarę ich potrzeb i możliwości percepcyjnych, to znakomita okazja do postawienia pierwszych kroków na drodze edukacji muzycznej. Czasem właściwe kształtowanie gustów Jasia, także tych muzycznych, może w nieodległej przyszłości wpłynąć na wybory życiowe dorosłego Jana.

Nie sposób wymienić wszystkich wykonawców wspomnianych już audycji edukacyjnych, gdyż odbywały się one przez dwa dni oraz w podwójnej obsadzie. Niemniej gorąco dziękujemy naszym uczniom i pedagogom za poświęcony czas i wysiłek włożony w te wyjątkowe koncerty.