Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej to ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły. W naszej szkole uczciliśmy ten wyjątkowy dzień 15 października 2019 roku uroczystą akademią połączoną z pasowaniem uczniów klas pierwszych cyklu sześcioletniego i czteroletniego.

Na wstępie dyrektor Renata Osikowicz-Wyroba powitała licznie zgromadzonych rodziców, pracowników szkoły i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa  skierowała do nauczycieli – emerytów, nestorów naszej szkoły. Później odczytała okolicznościowy list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, w którym tak scharakteryzował rolę nauczyciela w szkołach artystycznych: „Nauczyciel przedmiotów artystycznych ma przed sobą zadanie szczególne. Rozpoznanie uzdolnień ucznia  w dziedzinie sztuki oraz rozwijania jego umiejętności stawia przed pedagogiem szkoły artystycznej najwyższe wymagania. Musi być to człowiek obdarzony wielką wrażliwością, ale także konsekwencją i zdolnością do stałego motywowania swoich podopiecznych. Powinien także stanowić wzór twórczej i moralnej postawy.{…}. I właśnie w codzienności trudu, wytrwałości w ustawicznym doskonaleniu swoich wychowanków szczególnie manifestuje się wyjątkowość nauczyciela – artysty. Jest on obecny przy każdym kroku ucznia ku maestrii w obranej przez niego dziedzinie sztuki. Pielęgnuje każdy przejaw postępów, a jednocześnie dzień po dniu czyni ucznia bardziej samodzielnym i świadomym reprezentantem artystycznego świata”.

Następnie pani dyrektor zaprosiła do uroczystego ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych obu cykli. Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny i po raz pierwszy zaprezentowali się na scenie w auli szkoły. Potem unosząc palce prawej ręki, z wielkim przejęciem wyrecytowali ważkie słowa roty przysięgi oraz dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia szkoły muzycznej. Z tej okazji otrzymali też drobne upominki ufundowane przez szkołę. Również zadedykowany został im krótki koncert w wykonaniu koleżanek z wyższych klas: Weroniki Pastwy i Niny Kordyś, uczących się w klasie fortepianu Jadwigi Błażowskiej.

Po tym  podniosłym, pełnym pozytywnych emocji wydarzeniu pani Renata Osikowicz  -Wyroba wręczyła stypendia  Centrum Edukacji Artystycznej. Otrzymali je utalentowani uczniowie naszej szkoły, laureaci licznych konkursów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym  gronie znaleźli się: Klara Doniec z klasy gitary Jarosława Stompla, Krzysztof Leśniak i Agnieszka Tutaj z klasy trąbki Ireneusza Fatygi oraz Mateusz Wilk z klasy fortepianu Jadwigi Błażowskiej.

Następnie wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły. Zostali nimi uhonorowani następujący nauczyciele: Jadwiga Błażowska, Małgorzata Bosak – Skrzyszowska, Zenon Delimata, Ireneusz Fatyga, Mateusz Gałuszka, Paweł Oszajca, Marek Rolek, Jan Rysz, Jarosław Stompel, Tadeusz Wróbel oraz Maciej Wulw.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole był program artystyczny w wykonaniu uczniów. Jego scenariusz wypełniły wiersze, prezentacje muzyczne i życzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji. W dowód wdzięczności wszyscy oni zostali obdarowani przez uczniów własnoręcznie wykonanymi sercami oraz symboliczną czerwoną różą. Również na ręce dyrektor szkoły najlepsze życzenia przekazali przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Szkolnego, wręczając bukiety kwiatów. Całość obchodów podsumowana została gromko zaśpiewanym ”Sto lat”.