I ślubuję uroczyście…

12 października w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.  Uroczystość rozpoczęła się muzycznym akcentem. Usłyszeliśmy dwa tańce w wykonaniu tria mieszanego: flet, skrzypce, wiolonczela. Pani Dyrektor Renata Osikowicz – Wyroba przywitała wszystkich zebranych. Uczennica drugiej klasy powitała nowych uczniów zapraszając ich do wspólnego grona uczniowskiego. Uczniowie klas pierwszych przedstawili krótki program artystyczny, po którym wszyscy, jednym głosem, złożyli uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia podchodząc do każdego z kluczem wiolinowym. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zeszyty i ołówki, Uczennica ostatniej klasy przywitała nowych członków społeczności szkolnej opisując w sposób żartobliwy pobyt w szkole. Drugą część uroczystości poświęcono zbliżającemu się Dniu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Renata Osikowicz – Wyroba podziękowała wszystkim pracownikom za sukcesy zawodowe, codzienną pracę a także za pomoc w przebiegającej termomodernizacji budynku szkoły. Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i poinformowała o przyznaniu nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla pani Jadwigi Błażowskiej, którą wręczy osobiście pan wizytator Krzysztof Szczepaniak na obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 9 listopada. Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników szkoły na ręce Pani Dyrektor. Na uwieńczenie podwójnego święta usłyszeliśmy krótki koncert w wykonaniu uczniów klas fortepianu, gitary, saksofonu i zespołu wokalnego.

Koncert przygotowały Elwira Szpak i Aleksandra Piękoś.