INFORMACJE COVID 19

Organizacja zajęć w szkole w roku szkolnym 2021/2022

Dokumenty regulujące pracę szkoły w roku 2020/2021

Aneks nr 1 do Regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zasad bezpieczeństwa w szkole (pobierz)

Skip to content