Kolejny sukces Marleny Szot

Kolejny sukces naszej uczennicy Marleny Szot z klasy wiolonczeli pani Elizy Lechwar-Nowak.
Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie Pomorskim młoda artystka zdobyła III miejsce.
Serdeczne gratulacje dla Marleny i jej pedagoga.