Lista kandydatów
przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle
dostępna jest w sekretariacie szkoły