Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października o godzinie 15:30 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia odbył się koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na koncert przybył szczególny gość, Pan Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak, który wręczył nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nauczycielom: Jarosławowi Stomplowi i Tadeuszowi Wróblowi.

Pan Wizytator pogratulował nauczycielom nagród i życzył wszystkim nauczycielom sukcesów zawodowych.

Pani Dyrektor Renata Osikowicz – Wyroba składając życzenia całej społeczności szkolnej, wręczyła nagrody dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom.

W części oficjalnej wszyscy pracownicy otrzymali także życzenia od Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st., Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. i Prywatnej Szkoły Muzycznej II st. Program koncertu i przebieg nadzorowali nauczyciele Elwira Szpak i Mateusz Gałuszka. Wspólne koncertowanie okazało się dobrym sposobem na wspólne świętowanie. Jeszcze raz składamy wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia.