KONKURS IM. S. WOYTOWICZ


XVI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz '2022

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW
IM. STEFANI  WOYTOWICZ  serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięcia udziału w naszym konkursie.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony online.

Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań konkursowych zostaje wydłużony do 11 marca 2022 r.

Dotychczasowe postanowienia regulaminowe dotyczące kategorii wiekowych i czasu trwania prezentacji oraz repertuaru pozostają bez zmian. 1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną  osoby, które prześlą zgłoszenia drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym przez organizatora wraz z wymaganymi załącznikami tj. nagraniem, kopią wpłaty akredytacji, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

2. Nagranie musi spełniać następujące wymogi: – Nagranie powinno stanowić jeden niepodzielny plik, nie może być montowany z kilku nagrań, z widoczną całą sylwetką wykonawcy, bez korekcji obrazu i dźwięku. – Nagranie powinno zostać wysłane przez serwis SendGB (https://www.sendgb.com/pl/) na adres: okmijaslo@gmail.com – WAŻNE, aby w opcji przechowywania zaznaczyć 7 dni 3.Nazwa prezentacji wideo (pliku), powinna zawierać następujące informacje: – imię_nazwisko_nazwa_szkoły_instrument_kategoria_wiekowa – w wiadomości  powinien znajdować się też program wykonawcy według kolejności prezentacji – Uczestnik w prezentacji (filmie) zamieszcza swoje imię i nazwisko. – Nagranie powinno posiadać wymaganą jakość (preferowana jakość HD 1080 – 30kl/s do 5GB). 4. Za jakość nagrania, które nie spełnia wyżej określonych wymogów odpowiada uczestnik. 5. Po otrzymaniu prezentacji niezwłocznie dostaną Państwo informację potwierdzającą otrzymanie nagrania. 3. Lista zakwalifikowanych uczestników konkursu  zostanie opublikowana na stronach JDK i PSM I st. w Jaśle w dniu 15 marca 2022 r. 5. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą, natomiast nagrody pieniężne dla laureatów zostaną przesłane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o wypłatę nagrody, dostępnego na stronie internetowej JDK.

Informacje na temat SendGB dostępne pod adresem: https://www.sendgb.com/pl/faq.html


XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

XIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

XII Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

X Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz

 

Skip to content