!AKTUALIZACJA! KONKURS PLASTYCZNY „MOJA SZKOŁA MUZYCZNA”

Ze względu na ogromne zainteresowanie konkursem, termin nadsyłania prac, zostaje wydłużony do 16 kwietnia 2021. Ocena prac została przesunięta do dnia 23 kwietnia 2021.

REGULAMIN KONKURSU „MOJA SZKOŁA MUZYCZNA”

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych PSM I st. w Jaśle zaprasza do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym, skierowanym do uczniów naszej szkoły.

Temat konkursu: „MOJA SZKOŁA MUZYCZNA”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas I – III cykl sześcioletni
b) uczniowie klas IV – VI cyklu sześcioletniego i uczniowie cyklu czteroletniego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4.

Podpisaną na odwrocie (imię i nazwisko oraz klasa w szkole muzycznej) pracę plastyczną dostarczamy do sekretariatu szkoły, do dnia 09.04.2021 r.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora wszelkich praw autorskich.

Prace mogą być publikowane na stronie internetowej naszej szkoły, szkolnym FB oraz materiałach promocyjnych szkoły typu plakaty rekrutacyjne, koncertowe.

Komisja Konkursowa w składzie:

Renata Osikowicz – Wyroba – przewodnicząca
Małgorzata Bosak – Skrzyszowska
Agnieszka Kudasik
Anna Lorenc

dokona oceny prac do 15.04.2021 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły i Facebooku. Decyzja Jury jest ostateczna. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem uczestnictwa. Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy wszystkich uczniów PSM I st. w Jaśle do udziału w konkursie !!!