Konkurs w Sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

W dniu 16 maja w sekcji instrumentów smyczkowych i gitary odbył się konkurs na wykonanie utworu dowolnego. Do konkursu zgłosiło się 37 uczestników z klas skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu i gitary. Jury złożone z nauczycieli sekcji pod przewodnictwem pani dyrektor Renaty Osikowicz – Wyroby wysoko oceniło prezentacje uczniów, przyznając dużą ilość nagród i wyróżnień.

Wyniki konkursu (w kolejności alfabetycznej)

I miejsce

Marlena Szot z klasy wiolonczeli Elizy Lechwar – Nowak

II miejsce  ex aequo

Milena Kozioł z klasy skrzypiec Elżbiety Bukowiec

Maria Macieik z klasy skrzypiec Elżbiety Bukowiec

Eliza Pietruszka z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Oliwia Ryba z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Rita Wielgosz z klasy skrzypiec Jana Rysza

III miejsce  ex aequo  

Martyna Cholewiak z klasy skrzypiec Elżbiety Bukowiec

Zofia Gronek z klasy gitary Jarosława Stompla

Aleksandra Wietecha z klasy skrzypiec Elżbiety Bukowiec

Wyróżnienie I stopnia

Aldona Gorczyca z klasy gitary Jarosława Stompla

Gabriela Gustek z klasy gitary Jarosława Stompla

Zofia Jamro z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Jakub Michałowski z klasy kontrabasu Pawła Oszajcy

Justyna Pięta z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Zuzanna Siedlęczka z klasy skrzypiec Jana Rysza

Karolina Smoleń z klasy skrzypiec Elżbiety Bukowiec

Zofia Sokołowska z klasy skrzypiec Jana Rysza

Wyróżnienie II stopnia

Anna Betlej z klasy skrzypiec Jana Rysza

Oliwia Dziedzic z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Anna Hendzel z klasy wiolonczeli Elizy Lechwar – Nowak

Nikola Korzeniowska z klasy gitary Jarosława Stompla

Emilia Starzec z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Ewa Szetlak z klasy  skrzypiec Macieja Wulwa

Anna Szewczyk z klasy skrzypiec Jana Rysza

Tymon Wójcik z klasy kontrabasu Pawła Oszajcy

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.