Lekcja patriotyzmu

20 listopada 2018 roku w Jasielskim Domu Kultury odbył się Koncert Patriotyczny pod hasłem „Biało-czerwone melodie dla Niepodległej” z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizowany przez Bajkowe Prywatne Przedszkole oraz Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Jaśle. Koncert został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Programu Wieloletniego „Niepodległa”, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka oraz Burmistrza Miasta Jasła.

Widowisko słowno – muzyczne umożliwiło publiczności poznawanie różnych regionów Polski , dostrzeganie walorów ojczystego kraju, piękna przyrody i tradycji.

Wśród wielu wykonawców,  na scenie zaprezentowała się orkiestra smyczkowa pod batutą p. Mateusza Gałuszki, zespoły wokalne z klasy III cyklu 6 – letniego i I cyklu 4 -letniego, prowadzone przez p. Monikę Twarduś oraz Aleksandra Cieślik przygotowana przez p. Kornelię Wojnarowską.

Na zakończenie koncertu, wychowankowie Bajkowego Prywatnego Przedszkola oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. wspólnie zaśpiewali radosną, pełną optymizmu piosenkę pt. „ Jesteśmy Polką i Polakiem”.