Maraton koncertowy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia

W dniach 16 – 26 kwietnia 2018 roku w naszej szkole miało miejsce wielkie koncertowanie. Popisy klasowe objęły wszystkich – począwszy od klas pierwszych, aż po uczniów, których edukacja dobiega końca. Każdy mógł zaprezentować przed licznie zgromadzona publicznością swój kunszt artystyczny, wrażliwość muzyczną, a nierzadko także zdolności aktorskie. Było wzruszenie, radość, czasami mała trema. Jesteśmy dumni ze wszystkich młodych artystów i czekamy na kolejne prezentacje.