Najmłodsi pianiści w Lubaczowie

29 marca 2019 jak co roku w PSM I stopnia w Lubaczowie odbył się konkurs pianistyczny „Lubaczowskie Impresje Muzyczne”, przeznaczony dla uczniów klas I-III cyklu 6-letniego.

Wśród 65 uczestników znaleźli się reprezentanci naszej szkoły z klasy Jadwigi Błażowskiej: Antoni Gałuszka i Mateusz Wilk. Mateuszek zajął II miejsce,  a  Antoś otrzymał wyróżnienie II stopnia. Serdecznie gratulujemy.