Nowa karta w historii PSM I st. w Jaśle

W dniu 31 sierpnia 2017 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, w której z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej nowi dyrektorzy szkół artystycznych odbierali nominacje na nadchodzącą kadencję.

Swoją nominację odebrała również mgr Renata Osikowicz-Wyroba,  która w maju br. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaśle. Uroczystość uświetnił koncert wiolonczelisty prof. Tomasz Strahla.