Pasowanie na ucznia

W dniu 28 września 2017 r. po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W obecności licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli i starszych kolegów nowi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubuję uroczyście:

Będę zawsze dbał o dobre imię naszej szkoły
Będę szanował nauczycieli i pracowników szkoły
Będę przestrzegał porządku i czystości w szkole
Będę dbał o instrumenty muzyczne i sprzęt szkolny
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na ćwiczenie na instrumencie
Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom

Uczeń klasy I

 

Przypieczętowaniem tego doniosłego aktu było pasowanie dzieci kluczem wiolinowym przez panią dyrektor Renatę Osikowicz-Wyrobę. Tym samym grono naszych uczniów powiększyło się
o 42 pierwszaków. Uroczystość uświetniały występy zespołów i solistów ze starszych klas.

Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w naszej szkole!