REKRUTACJA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle ogłasza

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do klas pierwszych przyjmowani są kandydaci w wieku:
6 – 9 lat – cykl sześcioletni
8 – 16 lat – cykl czteroletni

Zapraszamy do nauki gry na:
skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie,
akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, sakshornie, tubie

Termin BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW niebawem zostanie podany

Kwestionariusz w formie elektronicznej należy wysłać na adres:

sekretariat@psmjaslo.pl

do 19 czerwca 2020

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8:00 – 16:00
tel. 13 446 44 96

UWAGA!
Wymagane podpisy rodziców oraz podpis lekarza o braku przeciwwskazań kandydata do nauki
w szkole (strona 4) będą uzupełniane w późniejszym terminie


PREZENTACJE NASZYCH UCZNIÓW