Spotkanie z rodzicami

W dniu 26.09.2018 r. o godz. 1730 w auli szkoły odbędzie się zebranie ogólne Rodziców.
Tematem zebrania będzie:
1) sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny,
2) wybór nowych władz Rady Rodziców,
3) ustalenie wysokości wpłat w formie darowizny na fundusz Rady Rodziców i na fundusz muzyczny szkoły (dochody własne),
4) zmiany w organizacji pracy szkoły w związku z termomodernizacją obiektu.

Serdecznie zapraszam

Jasło, 19.09.2018 r.