SPRAWY BIEŻĄCE

W dniach 12-15.12.2022 r. zajęcia z p. Renatą Osikowicz – Wyrobą zostają odwołane.


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 73 1240 2337 1111 0010 9767 1261 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 50 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 39 1240 2337 1111 0010 9767 0903 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 100 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT

 
Skip to content