SPRAWY BIEŻĄCE

 

Zajęcia z p. Tadeuszem Wróblem zostały odwołane. Zostały przydzielone zastępstwa.


W szkole obowiązuje noszenie maseczki oraz zmiana obuwia.
Od 4 października 2021 r. rodzice zobowiązani są czekać na dzieci w holu lub przed szkołą.

W związku z narastającą falą zachorowań i obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rodzice i Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny oraz zasłaniania nosa i ust w strefach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia).


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 73 1240 2337 1111 0010 9767 1261 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 50 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 39 1240 2337 1111 0010 9767 0903 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 100 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT

 
Skip to content