SPRAWY BIEŻĄCE


W dniach 15 – 19.03.2021 zajęcia z p. M. Wulwem zostały odwołane


Szanowni Państwo,

W związku z występującymi w regionie przypadkami pojawiania się zakażenia COVID – 19, bardzo proszę o informację, jezeli Państwa dziecko uczęszcza do takiej szkoły. W takiej sytuacji lekcje instrumentu w okresie przebywania dziecka w domu będą prowadzone online.

Proszę o przesłanie do mnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oświadczenia o zapoznaniu sie i respektowaniu zasad organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Jest to krótsza i oszczędniejsza forma niż pisemne oświadczenie. Zasady i wzór oświadczenia przesłałam do Państwa w wiadomości poprzez dziennik elektroniczny. Są także dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE COVID 19

Z poważaniem 

Renata Osikowicz – Wyroba


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 73 1240 2337 1111 0010 9767 1261 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 50 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 39 1240 2337 1111 0010 9767 0903 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 60 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT

Skip to content