SPRAWY BIEŻĄCE

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie

Przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu prowadzenia zajęć w szkołach poprzez zdalne nauczanie do dnia 26 maja br.
Dla nas wszystkich jest to trudny czas, bardzo chcemy spotkać się z naszymi uczniami i wrócić do nauczania w szkole. Bądźmy dobrej myśli, mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej powrotu do normalności.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowy trud, wysiłek i wzajemne zrozumienie.

Renata Osikowicz – Wyroba


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 88 8642 1171 2017 7102 2187 0002 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 50 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 18 8642 1171 2017 7102 2187 0001 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 60 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT