SPRAWY BIEŻĄCE

Dzień 1 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


W  dniach 21.05-22.06 2018 r. zajęcia z p. Janem Ryszem zostają odwołane.


Od dnia 19 maja, w każdą sobotę szkoła będzie nieczynna. 


OGŁOSZENIE

Do dnia 17.05.2018r. prosimy o wpłacanie II raty na wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniu 27.05.2018 r. Koszt II raty wynosi : 30 zł.( część kosztów przejazdu, bilety wstępu ). Brak wpłaty wiąże się ze skreśleniem z listy uczestników wycieczki. Pieniądze można wpłacać u p. Agnieszki Kudasik i p. Małgorzaty Bosak-Skrzyszowskiej.


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 88 8642 1171 2017 7102 2187 0002 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 35 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 18 8642 1171 2017 7102 2187 0001 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 60 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT