SPRAWY BIEŻĄCE

Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów
klasy VI cyklu sześcioletniego i klasy IV cyklu czteroletniego
odbędzie się 18.06.2019 r. /wtorek/ o godzinie 17:00 w Auli PSM.


Zakończenie roku szkolnego dla uczniów
klas I – V cyklu sześcioletniego i klas I – III cyklu czteroletniego
odbędzie się 19.06.2019 r. /środa/ o godzinie 16:00 w Auli PSM.


W dniach 6-7.06.2019 r. zajęcia z p. Małgorzatą Bosak – Skrzyszowską zostały odwołane


Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wpłacanych na rzecz szkoły

Rada Rodziców – nagrody dla uczniów, wyjazdy na koncerty, dopłata do biletów na koncerty, wycieczki, zabawy szkolne

Fundusz pomocy szkole – zakup instrumentów, pomocy naukowych, literatury, nagrań, konserwacja i remonty instrumentów, strojenie fortepianów i pianin, zakup akcesoriów do instrumentów

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto w banku.

Konto funduszu pomocy szkole:
Rada Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle
nr konta: 88 8642 1171 2017 7102 2187 0002 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto funduszu pomocy szkole wynosi 40 zł/miesiąc

Konto Rady Rodziców:
nr konta: 18 8642 1171 2017 7102 2187 0001 tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia
Wysokość wpłaty na konto Rady Rodziców wynosi 60 zł/rok (możliwość rozłożenia na II raty)

Numery kont na stałe podane będą w zakładce KONTAKT