Uwaga! Uczniowie kończący szkołę

1

Zwrot pożyczonych instrumentów, nut i podręczników w dniach 17 – 18 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00