Warsztaty pianistyczne

W dniu 3 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pianistyczne z Panią Dr Iwoną Popławską-Zimowską, konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej w dziedzinie nauczania gry na fortepianie. Pani Profesor jest wspaniałą pianistką i akompaniatorką, pracującą z dziećmi i młodzieżą w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz ze studentami Akademii Muzycznej w Krakowie.

Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie mieli możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia i uwag Pani Profesor, które dotyczyły m.in. prawidłowej pozycji przy instrumencie, sposobu wydobycia dźwięku w różnych artykulacjach, frazowania, pedalizacji, ekspresji i jakości dźwięku w utworach muzycznych. Warsztaty przebiegły w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze, a nasi uczniowie otrzymali wiele cennych uwag, dzięki którym będą mogli rozwijać swój warsztat pianistyczny czyniąc w przyszłości postępy w grze na fortepianie.