Warsztaty skrzypcowe

W dniu 29.11.2019 r. odbyły się w PSM I st. w Jaśle warsztaty skrzypcowe prowadzone przez Pana dr Macieja Lulka – koncertmistrza orkiestry Sinfonietta Cracovia, wykładowcę w Akademii Muzycznej w Krakowie. Ponadto dr Maciej Lulek jest laureatem II nagrody V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w 2001r.

Było to już trzecie spotkanie z Panem Maciejem Lulkiem w naszej szkole. W warsztatach tych uczestniczyli uczniowie wszystkich klas oraz ich nauczyciele. Zobaczyli i poznali wiele cennych wskazówek metodycznych rozwijających wyobraźnię i umiejętności oraz dowiedzieli się jak rozwiązywać różnorodne problemy techniczne i jak kształtować wyraz artystyczny wykonywanych utworów. Na szczególne podkreślenie zasługuje życzliwość, spokój i cierpliwość w przekazywaniu przez prowadzącego uwag dotyczących osiągania pożądanych efektów gry. Wszyscy uczniowie i pedagodzy uczestniczący w tych zajęciach bardzo korzystnie oceniają to spotkanie z dr Maciejem Lulkiem, które z pewnością zachęci i zmobilizuje ich do jeszcze bardziej wytężonej pracy.