Wspólnie dla Niepodległej

Nie zawsze potrzeba wielkich słów i artystycznych dzieł (choć i takich nie zabrakło podczas koncertu), aby świętować ważne rocznice. Czasem wystarczy symbol, szczere zaangażowanie oraz otwarte serca, by należycie świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu 9 listopada, w auli PSM odbył się koncert, w którym uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle wykonywali zarówno opracowania popularnych pieśni patriotycznych jak i dzieła K. Kurpińskiego, Z. Noskowskiego, R. Twardowskiego, A. Kurylewicza czy F. Chopina. Muzyczne akcenty poprzedzane były słowami i wierszami poetów i wielkich Polaków m.in: M. Konopnickiej, J. Białobrzeskiej, W. Chotomskiej, S. Żeromskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Papieża Jana Pawła II.

Niezmiernie cieszy fakt, iż wypełniona po brzegi aula była odzwierciedleniem i urzeczywistnieniem uczuć patriotycznych całej społeczności szkolnej, od uczniów, poprzez rodziców, pedagogów, na nadzorze pedagogicznym skończywszy, gdyż w koncercie uczestniczył również Wizytator Regionu Podkarpackiego, Krzysztof Szczepaniak. W trakcie uroczystości, Pan Wizytator wręczył nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Jadwidze Błażowskiej, zasłużonemu pedagogowi naszej szkoły.

W koncercie wystąpili soliści, recytatorzy i zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle. Nad całością przedsięwzięcia czuwali Małgorzata Bosak – Skrzyszowska i Marek Rolek.

Życzymy wszystkim, aby poczucie wspólnoty i wzajemnej życzliwości towarzyszyło przez cały rok.