Wtorkowe koncertowanie

W dniu 15 marca b.r. odbył się koncert uczniów klasy czwartej cyklu sześcioletniego. Swoje umiejętności gry zaprezentowało 22 wykonawców z klas instrumentalnych: fortepianu, fletu, skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, saksofonu i akordeonu. Prezentowane utwory obejmujące wiele epok muzycznych wykonano w sposób interesujący, a niekiedy nawet brawurowy. Zgromadzona publiczność ciepło przyjmowała wszystkie prezentacje i nagradzała młodych artystów gromkimi oklaskami. Podczas koncertu za pośrednictwem fundacji Sedeka zbierane były datki dla ciężko chorego przyjaciela naszej szkoły.