X Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz, Jasło 2015

X Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów

 

Jasielski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle organizują już po raz dziesiąty Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle. Konkurs odbędzie się w dniach 25 – 27 marca br. i zakończy się koncertem galowym. Jubileuszowej edycji konkursu towarzyszyć będzie także koncert Lory Szafran, poświęcony Fryderykowi Chopinowi.  Zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji należy przesyłać do 10 marca br. na adres Jasielskiego Domu Kultury.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: do 13 lat i młodsi, do 16 lat oraz do 20 lat. Jego celem jest: rozbudzanie świadomości i tożsamości narodowej poprzez obcowanie z muzyką polską, poszerzenie znajomości literatury kompozytorów polskich wśród dzieci i młodzieży szkół, muzycznych, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu  i pedagogami.

W komisji konkursowej X Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów zasiądą wykładowcy akademii muzycznych w kraju. Grę na instrumentach smyczkowych i szarpanych oceniać będą profesorowie: Wiesław Kwaśny (skrzypce) z Akademii Muzycznej w Krakowie, Stanisław Firlej (wiolonczela) z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Maria Szwajger – Kułakowska (fortepian) Akademii Muzycznej w Katowicach.

Natomiast grę na instrumentach dętych i akordeonie oceniać będą profesorowie: Andrzej Godek (klarnet) z Akademii Muzycznej Krakowie, Igor Cecocho (trąbka) z Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Elżbieta Gajewska (flet) z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera regulamin.

Szanowni Państwo! W zakładce X Konkurs im. S. Woytowicz do pobrania jest regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Serdecznie zapraszamy!