Zakończenie roku szkolnego

Z ogromną radością cała społeczność naszej szkoły 21.06.2018 r. o godz.1600 pożegnała mijający rok szkolny. W wypełnionej po brzegi auli szkoły odbył się krótki koncert w wykonaniu absolwentów oraz orkiestry szkolnej pod kierunkiem Mateusza Gałuszki. Gdy umilkły przepiękne melodie dyrektor Renata Osikowicz-Wyroba odczytała list jaki wystosował Minister MKiDN prof. Piotr Gliński, po czym nastąpiło wręczenie nagród znakomitym młodym artystom, a także podziękowań dla Rodziców. Żegnając się pani Dyrektor podziękowała wszystkim za całoroczny trud i życzyła wesołych wakacji.